تحلیل نماد دلار امریکا به کانادا USDCAD

روند کوتاه مدت دلار آمریکا در برابر دلار کانادا صعودی است و رالی صعودی اخیر در قالب کانال صعودی بوده است. در حال حاضر نیز USDCAD به بالای اوج قیمتی جزئی ۱٫۳۳۰۸ عبور کرده و با سقف کانال درگیر است. اگر فشارهای خرید افزایش یابند، مسیر صعودی بازار تا اوج قیمتی ۱٫۳۴۲۰ هموار خواهد شد.

اما در صورتی که سقف کانال به مقاومت تبدیل شود، می توان شاهد بازگشت اصلاحی و نزولی USDCAD به سمت محدوده ۱٫۳۲۲۳-۱٫۳۲۰۶ و سپس میانگین های نمایی بود

عرفان ابراهیم زاده
28 شهریور 1401
USDCAD
تایم فریم 4H