تحلیل نماد دلار امریکا به کانادا

عرفان ابراهیم زاده
22 شهریور 1401
USDCAD
تایم فریم 4H