تحلیل نماد دلار امریکا به کانادا USDCAD

عرفان ابراهیم زاده
14 شهریور 1401
USDCAD
تایم فریم 4H