تحلیل نماد دلار نیوزلند به ین NZDJPY

نماد دلار به ین در تیام فریم روزانه به صورت رینج در رپند صعودی نوسان میکند که نزدیک به تاچ سوم به خط روندی صعودی خود در تایم فریم بالا هست

عرفان ابراهیم زاده
14 شهریور 1401
تایم فریم