تحلیل نماد پوند به دلار GBPUSD

پوند با تغییر روند به صعودی در تایم فریم 5 دقیقه به اولین سقف روند صعودی کوتاه موپت خود رسیده است که احتمال شکست این ناحیه بیشتر از برگشت است

عرفان ابراهیم زاده
15 شهریور 1401
GBPUSD
تایم فریم 5M