تحلیل نماد یورو به فرانک سوئیس EURCHF

ابن نماد در حال حاضر در روند نزولی قرار دارد پ در تایم فریم یک ساعته نزدیک به ترند لاین نزولی خود میشود

عرفان ابراهیم زاده
14 شهریور 1401
تایم فریم