تاریخچه سیگنال های ارسالی

لطفا برای عضویت در سایت و استفاده از تمام امکانات سایت این فرم را تکمیل کنید.
سیگنال شماره 5500
USDJPY
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 3 شهریور 1401 , ساعت : 14:08
نوع : بای استاپ
قیمت : 136.548
حد ضرر : 136.476
حد سود : 136.676
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 1 Pip
سیگنال شماره 5494
GBPUSD
رایگان
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 3 شهریور 1401 , ساعت : 12:49
نوع : سل استاپ
قیمت : 1.18247
حد ضرر : 1.18369
حد سود : 1.17993
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -12 Pip
سیگنال شماره 5493
DOW JONES
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 3 شهریور 1401 , ساعت : 12:42
نوع : فروش
قیمت : 33202
حد ضرر : 33212
حد سود : 33183
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 19 Pip
سیگنال شماره 5475
XAUUSD
رایگان
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 3 شهریور 1401 , ساعت : 11:20
نوع : سل لیمیت
قیمت : 1762
حد ضرر : 1764
حد سود : 1758
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -15 Pip
سیگنال شماره 5448
GBPUSD
رایگان
لحظه ای
زمان ارسال : 2 شهریور 1401 , ساعت : 15:06
نوع : فروش
قیمت : 1.17805
حد ضرر : 1.17896
حد سود : 1.17633
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 1 Pip
سیگنال شماره 5447
EURUSD
رایگان
لحظه ای
زمان ارسال : 2 شهریور 1401 , ساعت : 13:14
نوع : فروش
قیمت : 0.99460
حد ضرر : 0.99522
حد سود : 0.99348
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -6 Pip
سیگنال شماره 5446
GBPUSD
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 2 شهریور 1401 , ساعت : 11:31
نوع : سل استاپ
قیمت : 1.18061
حد ضرر : 1.18119
حد سود : 1.17952
این معامله اعتبار ندارد
مقدار سود یا ضرر : Pip
سیگنال شماره 5445
EURUSD
رایگان
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 2 شهریور 1401 , ساعت : 11:28
نوع : سل استاپ
قیمت : 0.99495
حد ضرر : 0.99547
حد سود : 0.99376
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -5 Pip
سیگنال شماره 5430
EURUSD
رایگان
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 1 شهریور 1401 , ساعت : 19:18
نوع : سل استاپ
قیمت : 0.99784
حد ضرر : 0.99920
حد سود : 0.99549
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 23 Pip
سیگنال شماره 5420
GBPUSD
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 1 شهریور 1401 , ساعت : 15:41
نوع : سل لیمیت
قیمت : 1.17759
حد ضرر : 1.17934
حد سود : 1.17420
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 1 Pip
سیگنال شماره 5419
GBPUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 1 شهریور 1401 , ساعت : 14:48
نوع : فروش
قیمت : 1.17566
حد ضرر : 1.17661
حد سود : 1.17389
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -9 Pip
سیگنال شماره 5410
EURUSD
رایگان
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 1 شهریور 1401 , ساعت : 13:20
نوع : سل استاپ
قیمت : 0.99243
حد ضرر : 0.99440
حد سود : 0.98879
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 1 Pip
سیگنال شماره 5409
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 1 شهریور 1401 , ساعت : 13:06
نوع : فروش
قیمت : 1741.69
حد ضرر : 1742.69
حد سود : 1739.89
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -10 Pip
سیگنال شماره 5408
EURUSD
رایگان
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 1 شهریور 1401 , ساعت : 12:15
نوع : سل لیمیت
قیمت : 0.99497
حد ضرر : 0.99602
حد سود : 0.99305
این معامله اعتبار ندارد
مقدار سود یا ضرر : Pip
سیگنال شماره 5407
EURUSD
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 1 شهریور 1401 , ساعت : 11:45
نوع : سل استاپ
قیمت : 0.99033
حد ضرر : 0.99185
حد سود : 0.98747
این معامله اعتبار ندارد
مقدار سود یا ضرر : Pip
سیگنال شماره 5398
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 31 مرداد 1401 , ساعت : 18:09
نوع : فروش
قیمت : 1738.60
حد ضرر : 1739.20
حد سود : 1737.20
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 57 Pip
سیگنال شماره 5397
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 31 مرداد 1401 , ساعت : 16:45
نوع : فروش
قیمت : 1731.93
حد ضرر : 1732.80
حد سود : 1730.30
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 23 Pip
سیگنال شماره 5394
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 31 مرداد 1401 , ساعت : 12:59
نوع : خرید
قیمت : 1734.5
حد ضرر : 1733
حد سود : 1737.5
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -15 Pip
سیگنال شماره 5382
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 31 مرداد 1401 , ساعت : 12:00
نوع : فروش
قیمت : 1.00177
حد ضرر : 1.00258
حد سود : 1.00041
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 52 Pip
سیگنال شماره 5381
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 31 مرداد 1401 , ساعت : 11:32
نوع : خرید
قیمت : 1.00246
حد ضرر : 1.00298
حد سود : 1.00146
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 10 Pip
سیگنال شماره 5380
GBPUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 31 مرداد 1401 , ساعت : 11:31
نوع : فروش
قیمت : 1.18107
حد ضرر : 1.18282
حد سود : 1.17796
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 48 Pip
سیگنال شماره 5374
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 21:08
نوع : خرید
قیمت : 1757.2
حد ضرر : 1756
حد سود : 1759.6
این معامله اعتبار ندارد
مقدار سود یا ضرر : Pip
سیگنال شماره 5373
USDJPY
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 17:09
نوع : خرید
قیمت : 134.976
حد ضرر : 134.900
حد سود : 135.124
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 15 Pip
سیگنال شماره 5372
EURUSD
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 16:21
نوع : سل استاپ
قیمت : 1.01695
حد ضرر : 1.01767
حد سود : 1.01550
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 1 Pip
سیگنال شماره 5371
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 15:31
نوع : فروش
قیمت : 1770.2
حد ضرر : 1771.7
حد سود : 1767.2
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -15 Pip
سیگنال شماره 5370
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 15:09
نوع : فروش
قیمت : 1.01672
حد ضرر : 1.01837
حد سود : 1.01361
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -16 Pip
سیگنال شماره 5369
DOW JONES
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 12:11
نوع : فروش
قیمت : 33930
حد ضرر : 33937
حد سود : 33912
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 18 Pip
سیگنال شماره 5367
GBPUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 11:48
نوع : فروش
قیمت : 1.20204
حد ضرر : 1.20390
حد سود : 1.19833
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -18 Pip
سیگنال شماره 5366
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 27 مرداد 1401 , ساعت : 11:29
نوع : فروش
قیمت : 1762
حد ضرر : 1763.5
حد سود : 1759
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -15 Pip
سیگنال شماره 5365
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 26 مرداد 1401 , ساعت : 17:09
نوع : خرید
قیمت : 1768.8
حد ضرر : 1767.3
حد سود : 1771.8
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 30 Pip
سیگنال شماره 5364
DOW JONES
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 26 مرداد 1401 , ساعت : 14:19
نوع : فروش
قیمت : 34054
حد ضرر : 34066
حد سود : 34031
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 86 Pip
سیگنال شماره 5363
USDJPY
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 26 مرداد 1401 , ساعت : 11:56
نوع : خرید
قیمت : 134.729
حد ضرر : 134.647
حد سود : 134.902
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 17 Pip
سیگنال شماره 5362
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 26 مرداد 1401 , ساعت : 11:53
نوع : فروش
قیمت : 1.01579
حد ضرر : 1.01685
حد سود : 1.01378
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -11 Pip
سیگنال شماره 5360
GBPUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 26 مرداد 1401 , ساعت : 10:46
نوع : فروش
قیمت : 1.2110
حد ضرر : 1.2125
حد سود : 1.2080
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 30 Pip
سیگنال شماره 5358
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 26 مرداد 1401 , ساعت : 10:27
نوع : فروش
قیمت : 1781.7
حد ضرر : 1783.2
حد سود : 1778.7
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 57 Pip
سیگنال شماره 5357
XAUUSD
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 25 مرداد 1401 , ساعت : 16:19
نوع : سل استاپ
قیمت : 1775.23
حد ضرر : 1776.50
حد سود : 1772.90
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 1 Pip
سیگنال شماره 5355
USDJPY
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 25 مرداد 1401 , ساعت : 11:33
نوع : خرید
قیمت : 133.514
حد ضرر : 133.462
حد سود : 133.618
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 30 Pip
سیگنال شماره 5354
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 25 مرداد 1401 , ساعت : 11:05
نوع : فروش
قیمت : 1.01631
حد ضرر : 1.01807
حد سود : 1.01295
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 34 Pip
سیگنال شماره 5352
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 24 مرداد 1401 , ساعت : 18:43
نوع : فروش
قیمت : 1.01966
حد ضرر : 1.02040
حد سود : 1.01817
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 15 Pip
سیگنال شماره 5351
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 24 مرداد 1401 , ساعت : 17:46
نوع : خرید
قیمت : 1780.2
حد ضرر : 1778.7
حد سود : 1783.2
این معامله اعتبار ندارد
مقدار سود یا ضرر : Pip
سیگنال شماره 5348
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 24 مرداد 1401 , ساعت : 14:26
نوع : فروش
قیمت : 1.01975
حد ضرر : 1.02044
حد سود : 1.01858
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -7 Pip
سیگنال شماره 5345
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 24 مرداد 1401 , ساعت : 12:08
نوع : فروش
قیمت : 1.02440
حد ضرر : 1.02510
حد سود : 1.02306
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 30 Pip
سیگنال شماره 5344
GBPUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 24 مرداد 1401 , ساعت : 11:26
نوع : فروش
قیمت : 1.21088
حد ضرر : 1.21157
حد سود : 1.20959
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 42 Pip
سیگنال شماره 5338
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 24 مرداد 1401 , ساعت : 09:11
نوع : خرید
قیمت : 1793.6
حد ضرر : 1792.2
حد سود : 1796.5
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -14 Pip
سیگنال شماره 5292
GBPUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 21 مرداد 1401 , ساعت : 15:49
نوع : فروش
قیمت : 1.21370
حد ضرر : 1.21419
حد سود : 1.21277
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 9 Pip
سیگنال شماره 5277
XAUUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 21 مرداد 1401 , ساعت : 13:53
نوع : فروش
قیمت : 1787.97
حد ضرر : 1788.80
حد سود : 1786.35
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 16 Pip
سیگنال شماره 5276
EURUSD
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 21 مرداد 1401 , ساعت : 13:47
نوع : سل استاپ
قیمت : 1.02846
حد ضرر : 1.02948
حد سود : 1.02658
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 39 Pip
سیگنال شماره 5268
EURUSD
وی آی پی
پندینگ اُردرز
زمان ارسال : 20 مرداد 1401 , ساعت : 17:16
نوع : بای استاپ
قیمت : 1.03501
حد ضرر : 1.03450
حد سود : 1.03671
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -5 Pip
سیگنال شماره 5267
GBPUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 20 مرداد 1401 , ساعت : 16:58
نوع : خرید
قیمت : 1.22272
حد ضرر : 1.22220
حد سود : 1.22478
این معامله با سود بسته شد
مقدار سود یا ضرر : 7 Pip
سیگنال شماره 5266
EURUSD
وی آی پی
لحظه ای
زمان ارسال : 20 مرداد 1401 , ساعت : 16:24
نوع : فروش
قیمت : 1.03281
حد ضرر : 1.03370
حد سود : 1.03101
این معامله با ضرر بسته شد
مقدار سود یا ضرر : -9 Pip