اخبار کوتاه : پیش بینی بانک مرکزی ایتالیا در مورد تولید ناخالص داخلی …

انتشار در : 9 ماه گذشته

پیش بینی بانک مرکزی ایتالیا در مورد تولید ناخالص داخلی و تورم

تولید ناخالص داخلی سال 2022 را از 3.8 درصد در ژانویه به 2.6 درصد کاهش داد.

تولید ناخالص داخلی سال 2023 را به 1.6% کاهش داد ( قبلی 2.5%)

تولید ناخالص داخلی سال 2024 را به 1.8 درصد کاهش داد( قبلی 1.7 %)

تورم سال 2022 را به 6.2 % افزایش داد (قبلی 3.5 درصد)

تورم سال 2023 را به 2.7% افزایش داد ( قبلی 1.6% )

تورم سال 2024 را به 2.0% افزایش داد ( قبلی 1.7% )

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟