اخبار کوتاه : داده‌های اداره آمار فدرال در روز دوشنبه نشان داد که به …

انتشار در : 2 سال گذشته

داده‌های اداره آمار فدرال در روز دوشنبه نشان داد که بهای تولیدکننده آلمان در ماه فوریه 25.9 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافت که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌های انرژی بود.

ارقام فوریه روند افزایش بسیار شدید را برای پنجمین ماه متوالی ادامه دادند پس از اکتبر، نوامبر، دسامبر و ژانویه به ترتیب جهش های 18.4، 19.2، 24.2 و 25 درصدی را نشان دادند.

قیمت انرژی در مقایسه با فوریه 2021 68 درصد افزایش یافته است. با حذف قیمت انرژی، بهای تولیدکننده 12.4 درصد در سال افزایش یافته است.

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟