اخبار کوتاه : شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (آوریل)Core Cpi (M/ …

انتشار در : 1 سال گذشته

شاخص بهای مصرف کننده خالص (ماهانه) (آوریل)
Core CPI (M/M)
واقعی 0.6%
پیش بینی 0.4%
قبلی 0.3%

شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (آوریل)
CPI (M/M)

واقعی 0.3%
پیش بینی 0.2%
قبلی 1.2%

شاخص بهای مصرف کننده خالص (سالانه) (آوریل)
Core CPI (Y/Y)

واقعی 6.2%
پیش بینی 6%
قبلی 6.5%

شاخص بهای مصرف کننده (سالانه) (آوریل)
CPI (Y/Y)

واقعی 8.3%
پیش بینی 8.1%
قبلی 8.5%

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟