اخبار کوتاه : ارقام ماه مارس شش ماه متوالی افزایش شدیدتر را نشان می …

انتشار در : 1 سال گذشته

ارقام ماه مارس شش ماه متوالی افزایش شدیدتر را نشان می دهد که عمدتاً به دلیل افزایش قیمت انرژی است.

جهش در هزینه های ورودی کارخانه، که به عنوان یک شاخص پیشرو برای قیمت های مصرف کننده در نظر گرفته می شود، بزرگترین افزایش از زمان شروع محاسبه شاخص در سال 1949 بود.

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟