اخبار کوتاه : کازیمیر از بانک مرکزی اروپا : افزایش نرخ فوراً انجام ن …

انتشار در : 2 سال گذشته

کازیمیر از بانک مرکزی اروپا : افزایش نرخ فوراً انجام نخواهد شد، زمان وجود دارد

بانک مرکزی اروپا هر کاری را که لازم است برای تضمین ثبات اقتصاد و بازارهای مالی انجام خواهد داد

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟