اخبار کوتاه : نورد استریم Ag: آسیب در سه خط سیستم خط لوله گاز نورد ا …

انتشار در : 6 ماه گذشته

نورد استریم AG: آسیب در سه خط سیستم خط لوله گاز نورد استریم شناسایی شده است.

خسارات بی سابقه است.

تخمین اینکه چه زمانی زیرساخت های حمل و نقل گاز بازسازی می شود در حال حاضر غیرممکن است.

کرملین می گوید نمی تواند رد کند که آسیب جریان نورد استریم نتیجه خرابکاری است.

این یک مسئله در مورد امنیت انرژی برای کل قاره است.

این خسارت یک تحول بسیار نگران کننده می باشد.

کمیسیون اتحادیه اروپا می گوید نشت گاز نورد استریم هیچ تاثیری بر امنیت ندارد.

در حال تجزیه و تحلیل تاثیر احتمالی اقلیمی نشت متان از خطوط لوله نورد استریم هستیم.

در این مرحله گمانه زنی در مورد علل نشت گاز نورد استریم زودتر از موعد است.

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟