اخبار کوتاه : بازارهای پولی منطقه یورو در حال حاضر نرخ بهره بانک مرک …

انتشار در : 1 سال گذشته

بازارهای پولی منطقه یورو در حال حاضر نرخ بهره بانک مرکزی را تا پایان سال 0.6% قیمت گذاری میکنند. ( این رقم در هفته گذشته %0.5 بوده است)

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟