اخبار کوتاه : ادامه سخنان آقای پاول رئیس فدرال رزرو : بسیار مهم است …

انتشار در : 7 ماه گذشته

ادامه سخنان آقای پاول رئیس فدرال رزرو :

بسیار مهم است که انتظارات تورمی به خوبی ثابت بماند.

نگرانی های عمومی بیشتر شامل انتظارات تورمی بالاتر خواهد بود.

تقاضای بازار کار هنوز بسیار قوی است

رابطه پول-عرضه و تورم ناپایدار بوده است.

فدرال رزرو هرگز صراحتاً سیاست خود را به هیچ فرمول خاصی مرتبط نکرده است.

ما به هدف گذاری درآمد اسمی نگاه کرده ایم و فکر نمی کنیم که این راه درستی است.

توضیح هدف گذاری درآمد اسمی برای عموم دشوار است.

به طور کلی توافق شده است که روند رشد، کاهش یافته است ولی ادغام آن در چارچوب هدف گذاری درآمد اسمی دشوار است.

عوامل غیر پولی باعث ایجاد سطح حداکثر اشتغال می شوند.

پس از سخنان پاول، احتمال افزایش 0.75 درصد نرخ بهره در 21 سپتامبر به 84 درصد رسیده است.

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟