اخبار کوتاه : پیش بینی های بانک مرکزی اروپا در مورد تولید ناخالص داخ …

انتشار در : 7 ماه گذشته

پیش بینی های بانک مرکزی اروپا در مورد تولید ناخالص داخلی و تورم :

رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2022 به میزان 3.1 درصد ، در سال 2023 به میزان 0.9 درصد و در سال 2024  به میزان 1.9 درصد پیش بینی شده است (پیش بینی های ژوئن؛ 2022: 2.8٪، 2023: 2.1٪، و 2014٪: 2)

در مورد تورم ؛ در حال حاضر انتظار می رود تورم در سال 2022 به طور متوسط   8.1 درصد، در سال 2023 به 5.5 درصد و در سال 2024 به 2.3 درصد برسد.

بر عکس انتظارات پیش بینی ها برای GDP رشد کرده است و منطقی نیست.فقط برای سال ۲۰۲۳ منطقی است.

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟