اخبار کوتاه : فشارهای زنجیره تأمین در ایالات متحده و منطقه یورو همچن …

انتشار در : 2 سال گذشته

فشارهای زنجیره تأمین در ایالات متحده و منطقه یورو همچنان وجود دارد و میتواند با توجه به شرایط جنگ و چین ، بدتر نیز شود.

اخبار به صورت خودکار از منابع مختلف جمع اوری و منتشر میشود، ایران اف ایکس تریدر این اخبار را تایید یا تکذیب نمیکند.
آیا این مطلب مفید بود ؟