تجربیات شما در معامله گری

این صفحه اختصاصی برای بیان تجربیات شما در معامله گری می باشد. لطفا اگر تجربه ای دارید که می دانید ممکنه برای کسی مفید باشه آنرا در اینجا به اشتراک بگذارید. لطفا از بیان سوال در این قسمت پرهیز کنید، این قسمت صرفا برای بیان تجربیات است. ( اگه سوالی دارید با پشتیبانی انلاین در تماس باشید )

تجربه های شما