ساعت باز و بسته شدن بازار فارکس

یکی از نکات مهم برای معماله گری، توجه به زمان و ساعات کار بازارهای جهانی است. این بازار از بورس سیدنی واقع در استرالیا آغاز می شود و با بورس نیویورک واقع در آمریکا پایان می یابد. درواقع هدف این است که بتواند بصورت ۲۴ ساعته باز باشد، پس از کشوری به کشوری دیگر منتقل می شود تا بتواند بی وقفه باز باشد. با بسته شدن هر بازار، بازار دیگر کار خود را آغاز می کند و در برخی ساعات نیز این بازارها بطور همزمان کار می کنند. بطور تقریبی ۷۰ درصد حجم تبادلات در هنگامی اتفاق می افتد که بازار نیویورک و اروپا بصورت همزمان فعالیت می کنند و باز هستند.

بهترین ساعت معاملاتی فارکس

همانطور در بخش ساعت کار فارکس بیان شد بیشترین حجم معاملات در بازار فارکس در همپوشانی دو بازار اصلی لندن و نیویورک است. این همپوشانی به وقت ایران بین ساعت 16:30 تا 19:30 می باشد که حدود ۷۰ درصد کل معاملات هر روز در این ساعات انجام می شود. بسیاری از معامله گران حرفه ای در جهان در این ساعت وارد معامله می شوند که بازار دارای حجم بسیار زیادی است.
سیدنی استرالیا
ساعت به وقت سیدنی
باز شدن : 00:30 به وقت تهران
بسته شدن : 08:30 به وقت تهران
باز شدن : 8:00 به وقت سیدنی
بسته شدن : 16:00 به وقت سیدنی
وضعیت
بسته است
توکیو ژاپن
ساعت به وقت توکیو
باز شدن : 02:30 به وقت تهران
بسته شدن : 10:30 به وقت تهران
باز شدن : 09:00 به وقت توکیو
بسته شدن : 17:00 به وقت توکیو
وضعیت
بسته است
هنگ کنگ
ساعت به وقت هنگ کنگ
باز شدن : 03:30 به وقت تهران
بسته شدن : 11:30 به وقت تهران
باز شدن : 08:00 به وقت هنگ کنگ
بسته شدن : 17:00 به وقت هنگ کنگ
وضعیت
بسته است
دبی امارات
ساعت به وقت دبی
باز شدن : 10:30 به وقت تهران
بسته شدن : 14:30 به وقت تهران
باز شدن : 08:00 به وقت هنگ کنگ
بسته شدن : 17:00 به وقت هنگ کنگ
وضعیت
بسته است
فرانکفورت آلمان
ساعت به وقت فرانکفورت
باز شدن : 10:30 به وقت تهران
بسته شدن : 17:30 به وقت تهران
باز شدن : 08:00 به وقت فرانکفورت
بسته شدن : 15:00 به وقت فرانکفورت
وضعیت
بسته است
لندن انگلیس
ساعت به وقت لندن
باز شدن : 11:30 به وقت تهران
بسته شدن : 19:30 به وقت تهران
باز شدن : 08:00 به وقت لندن
بسته شدن : 16:00 به وقت لندن
وضعیت
بسته است
نیویورک آمریکا
ساعت به وقت نیویورک
باز شدن : 16:30 به وقت تهران
بسته شدن : 01:30 به وقت تهران
باز شدن : 08:00 به وقت نیویورک
بسته شدن : 17:00 به وقت نیویورک
وضعیت
بسته است