ضریب همبستگی جفت ارزها ( Forex currency correlations) | آکادمی

مدت زمان این ویدیو : ...
مبحث ضریب همبستگی جفت ارزها در فارکس
دسته بندی مقدماتی
صاحب اثر فرامعتمد
لطفا برای حمایت از سازنده این ویدیو، در اینستاگرام فالو کنید.
توضیحات

آیا این مطلب مفید بود ؟