برگه تقلب بازار های مالی

در اینجا یک برگه تقلب کوچک وجود دارد که به شما کمک می کند همه الگوهای نمودار و آنچه را که سیگنال می دهند را به خاطر بسپارید. ما الگوهای اصلی نمودار کلاسیک و کندل استیک ها و ... را فهرست کرده‌ایم، زمانی که شکل می‌گیرند، نوع سیگنالی که می‌دهند و حرکت احتمالی بعدی قیمت ممکن است چه باشد.